Transparentní účet

Název: Běžný účet | Číslo: 115-5899520217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 4. 2019 - 69,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
4. 4. 2019 - 205 200,00 CZK 1410015352 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO (19-0000729141/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KOUPĚ POZEMKU NA RD
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
13. 3. 2019 - 17 000,00 CZK 9648955 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20190313 PLATEBNÍ KARTY
0009648955 8 000000
CSOB 1722 PRAHA 5 Praha 5-Zlici CZ 90 4917 79** **** *083 VISA 11.03.2019 17.000,0