Transparentní účet

Název: Běžný účet občané | Číslo: 115-1246010297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 10. 2018 - 18 150,00 CZK 180318 / 308 / — (219192334/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
patentove sluzby
10. 10. 2018 - 390,00 CZK 9961518 / 898 / 201123001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20181010 PLATEBNÍ KARTY
30. 9. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU