1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 3. 2018 46,06 CZK — / — / — HÁBOVÁ JANA (115-0605950287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2018 - 29,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 0,06 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
28. 2. 2018 - 17,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 2. 2018 - 11 308,00 CZK — / — / — HÁBOVÁ JANA (115-0605950287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU