Transparentní účet

Název: BĚŽNÝ ÚČET OBČANÉ | Číslo: 115-7642450267/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 9. 2018 - 5,00 CZK 9877907 / 898 / 201101001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20180913 PLATEBNÍ KARTY
11. 9. 2018 143,00 CZK — / — / — HOUDEK PŘEMYSL (115-7803320237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
6. 9. 2018 - 20,00 CZK 9877907 / 898 / 202423001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180906 PLATEBNÍ KARTY
31. 8. 2018 - 35,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU