Transparentní účet

Název: Běžný účet v eur | Číslo: 115-9875170257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2019 - 0,70 EUR — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 5. 2019 7,53 EUR — / — / — (160600-0110769999/100)
PL.Z.ÚČ.000000-1013490285/6100
NA ÚČET V CM 000115-9875170257
28. 5. 2019 75,33 EUR — / — / — (160600-0110769999/100)
PL.Z.ÚČ.000000-1678066016/3030
NA ÚČET V CM 000115-9875170257
27. 5. 2019 90,00 EUR — / — / — JEDLIČKA CISSÉ ANNA (43-7588670217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dobrovolný příspěvek Pomoc Mali