Transparentní účet

Název: Běžný účet | Číslo: 107-0007930331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 9. 2018 - 2 500,00 CZK 180235 / 308 / — (260773288/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Gaierová 2000, Strejčková 500
4. 9. 2018 21 657,00 CZK 8 / 558 / — ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA FRYDERYKA (7930331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 9. 2018 - 2 000,00 CZK 1188163010 / 308 / — LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (2400331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vstupy - Čmedlová
3. 9. 2018 66,00 CZK 9 / 558 / — ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA FRYDERYKA (7930331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY