Transparentní účet

Název: Canis Centrum, s.r.o. | Číslo: 107-4807180207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2016 - 12,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
11. 11. 2016 500,00 Kč — / — / — KAPLANKOVA MAGDA (231760605/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
aukce Magdalena Kap
7. 11. 2016 320,00 Kč — / 308 / — FILIPOVÁ TAŤÁNA (510938840297/100)
AUKCE PRO PEJSKY
31. 10. 2016 - 31,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 10. 2016 300,00 Kč — / — / — FIEBIGEROVÁ MARTINA (278759580297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
FIEBIGEROVA