Transparentní účet

Název: CANTES O.S. - VEŘEJNÁ SBÍRKA | Číslo: 107-8127210247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 10. 2018 15 130,00 CZK — / — / — CESKA POSTA, S.P. (160987123/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
posta 614088 15.10.2018 c 2005 SDH * IT OCH OU 33 D AR
8. 6. 2018 1 500,00 CZK 42339723 / 308 / — JELÍNEK - TRADING SPOL. S R.O. (1099844661/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1. 6. 2018 14 263,00 CZK 24368 / 308 / — JELÍNEK - TRADING SPOL. S R.O. (1099844661/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
25. 4. 2018 - 4 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
KOENIGOVA PETRA
25. 4. 2018 - 75,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK