Transparentní účet

Název: CENTRUM HIPOREHABILITACE MIRÁKL O.P.S | Číslo: 107-8195170267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 12. 2018 594,22 CZK — / 6020000000 / 1810232812 LODGE BROS. (FUNERALS) LTD (205210-0416029999/100)
ucet40261291336584
bankHBUKGB4BXXX
IN MEMORY OF CHRISTIAN LLOYD
6. 12. 2018 - 225,00 CZK 9 / 898 / 1810232812 (600213-8100000000/100)
POPLATEK ZA ZAHRANIČNÍ ODCHOZÍ
5. 12. 2018 200,00 CZK — / — / — Jitka Krákorová (35389028/5500)
Jitka Krákorová
4. 12. 2018 300,00 CZK — / — / — ŠŤASTNÁ MARIE (43-4891430247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 12. 2018 49,00 CZK — / — / — Sojková Jana (2246774013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jana Sojková - příspěvek na ustájení koní