Transparentní účet

Název: Čepl Martin | Číslo: 107-7640030277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 7. 2017 - 500,00 Kč 9337148 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (195369120267/100)
20170719 PLATEBNÍ KARTY
0009337148 00 090958
KB ATM MIROVE NAM. 56 BROUMOV CZ 90 4779 75** **** *590 VISA 18.07.2017 500,0
31. 10. 2016 89,93 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 10. 2016 - 13,49 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
14. 7. 2016 10,00 Kč 2266347 / — / — DYCHUSOVÁ ŠÁRKA (434591400257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2015 221,62 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK