Transparentní účet

Název: CERVUS SEMILENSIS, Z.S. | Číslo: 115-7342330247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 9. 2018 - 11 296,00 CZK 1800768 / — / — TSM SEMILY S.R.O. (107-7658200297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 7 865,00 CZK 180100212 / — / — (275341357/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 9. 2018 10 000,00 CZK — / — / — HOLUBIČKA PETR (275340581/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Lenka a Petr Holubičkovi
7. 9. 2018 30 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ŘIMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEMILY
7. 9. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110460000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE