Transparentní účet

Název: Česká pravice | Číslo: 115-5510480297/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 7. 2018 - 0,26 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
11. 7. 2018 - 11 200,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
SIMKANIČ MICHAL
11. 7. 2018 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110040000/100)
POPLATEK
9. 7. 2018 11 500,00 CZK — / — / — Centrum nezávislosti (9511185028/5500)
Centrum nezávislosti
dar
30. 6. 2018 - 147,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY