Transparentní účet

Název: Česká pravice | Číslo: 115-5510480297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 8,62 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
23. 1. 2019 250,00 CZK — / — / — 1041/104100/5273057 (600214-0100000000/100)
UPOMÍNKA K DEBETU
CNF000016241122/000005273057
22. 1. 2019 338,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
SIMKANIČ MICHAL
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 7,14 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK