Transparentní účet

Název: Česká pravice | Číslo: 115-5510480297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 0,11 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 0,26 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
11. 7. 2018 - 11 200,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
SIMKANIČ MICHAL