Transparentní účet

Název: Česká pravice | Číslo: 115-5510480297/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 3. 2018 1,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI