Transparentní účet

Název: Českobratrská církev evangelická | Číslo: 115-4315440287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 1. 2019 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 12. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
30. 11. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK