Transparentní účet

Název: Českobratrská církev evangelická | Číslo: 115-4315440287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 4. 2018 7 000,00 CZK 25673980 / — / — NADAČNÍ FOND VĚRY (194013247/600)
INT 10.04.18/20 52 00 0378418
Nad. příspěvek 2018 - Podpora romských aktivistů - záloha
31. 3. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2018 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
28. 2. 2018 0,10 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
28. 2. 2018 - 0,02 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU