Transparentní účet

Název: CHOMUTOV POMÁHÁ | Číslo: 9090217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 2,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 10. 2018 129 000,00 CZK 1012018 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV (626441/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
30. 9. 2018 1,01 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 1,01 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2018 0,99 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK