Transparentní účet

Název: CHOMUTOV POMÁHÁ | Číslo: 9090217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 2,12 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 1. 2019 5 483,00 CZK 4012019 / 379 / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
103414,CZ0100656488660810,1
31. 12. 2018 2,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 11. 2018 2,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 10. 2018 2,08 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK