Transparentní účet

Název: ČISTÉ BUDĚJOVICE | Číslo: 115-7773860207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 5. 2019 - 5 000,00 CZK 2019042 / 308 / — (2000451708/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Účetnictví a odložené přiznání k DPPO 2018
22. 5. 2019 - 15 000,00 CZK 2019010 / — / — (1034878/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Audit účetní závěrky za rok 2018
14. 5. 2019 12 348,00 CZK — / — / — Jiří Šilha (1205582010/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar
13. 5. 2019 8 600,00 CZK — / — / — FEDUR TOMAS (248020419/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 5. 2019 8 620,00 CZK — / — / — VODRAZKA PETR (223480785/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar