Transparentní účet

Název: COTEX strojírna, s.r.o. | Číslo: 115-8844640207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 6. 2019 - 17 642,00 CZK 11055057 / — / — AK 1324, S.R.O. (19-3710250227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 6. 2019 - 7 693,20 CZK 190723 / — / — (190215730/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 6. 2019 - 27 225,00 CZK 190724 / — / — (190215730/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 6. 2019 - 4 259,20 CZK 190726 / — / — (190215730/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 6. 2019 - 36 300,00 CZK 190938 / — / — (190215730/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU