Transparentní účet

Název: CZECH ENSEMBLE BAROQUE, Z.S. | Číslo: 115-2178560207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 9. 2018 150,00 CZK — / — / — CZECH ENSEMBLE BAROQUE, Z.S. (43-0849390247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 0,31 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
3. 8. 2018 200,00 CZK — / — / — CZECH ENSEMBLE BAROQUE, Z.S. (43-0849390247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU