Transparentní účet

Název: DANCE4FUN | Číslo: 115-1813740297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2018 - 0,01 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
28. 2. 2018 - 5,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
20. 2. 2018 20,00 CZK — / — / — KUBÍČEK LUKÁŠ (43-1829490237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 1. 2018 - 0,39 Kč — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 1. 2018 - 5,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY