Transparentní účet

Název: Dětské konto | Číslo: 115-2318890217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Petra Pilátová (1016238499/6100)
Petra Pilátová
29. 11. 2018 53 400,00 CZK — / — / — VÍT RŮŽIČKA (115-1187670227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
23. 11. 2018 5 000,00 CZK 25011162 / — / — TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV, S.R.O (2115070227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
16. 11. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Petra Pilátová (1016238499/6100)
Petra Pilátová
16. 10. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Petra Pilátová (1016238499/6100)
Petra Pilátová