Transparentní účet

Název: Dětské konto | Číslo: 115-2227490277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 3. 2018 4 900,50 CZK 616 / 308 / — Purum s.r.o. (2105668356/2700)
Purum s.r.o.
Jan Hanus
31. 12. 2017 150,00 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2017 - 22,50 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
27. 12. 2017 23 200,00 Kč 238309 / — / — MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ (2627181/100)
SML. O POSKYT. DARU
USN. ZAMĚ Č 147 Z 11.12.2017
21. 12. 2017 1 500,00 Kč — / — / — Vitmajer Petr (557353073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY