Transparentní účet

Název: Dětské konto | Číslo: 115-2227490277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 128,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 11. 2018 300,00 CZK 26112018 / 308 / — MIKLOSKOVA DANUSE (246038586/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
pomoc Honzikovi od Dany Mikloskove
23. 11. 2018 - 59 400,00 CZK 180100534 / 308 / — (2800618510/2010)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
Neurorchabilitace AXON PRAHA
22. 11. 2018 - 85 130,00 CZK 180800315 / 308 / — (7072200003/5500)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
Polohovací židlička 282
31. 10. 2018 4 000,00 CZK — / — / — Špaček Michael Ing. (1452535043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pro Honzíka od Špačků