Transparentní účet

Název: Dětské konto | Číslo: 115-0470630277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 9. 2018 26 129,00 CZK — / — / — Kolář, Dalibor (2900792057/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Běh MB
10. 9. 2018 4 769,00 CZK 1582018 / 308 / — Purum s.r.o. (2105668356/2700)
Purum s.r.o.
David Kosek
3. 9. 2018 100,00 CZK — / — / — PFLEGROVA VERONIKA (227761795/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 8. 2018 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
30. 8. 2018 - 76 000,00 CZK — / — / — NEUMAJEROVÁ LENKA (115-1884980247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
UHRADA DELFINOTERAPIE