Transparentní účet

Název: DIAKONIE ČCE - HOSPIC CITADELA | Číslo: 115-2766120267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 9. 2018 300,00 CZK — / — / — Mozolová Bronislava (1208411073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bronislava Mozolová
17. 9. 2018 1 000,00 CZK 62018 / — / — MARTECH - CORP. S.R. (8287923/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar Diakonie
17. 9. 2018 30 000,00 CZK — / — / — MEKINOVÁ JARMILA (6829540217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
DAR Diakonie
17. 9. 2018 500,00 CZK 1421 / — / — Ing. Petr Běťák (4792520001/5500)
Ing. Petr Běťák
Petr Běťák - dar Citadela
10. 9. 2018 300,00 CZK 1421 / — / — FRIML IVO (43-2547700237/100)
HOSPIC
Z CK-0000432547700237