Transparentní účet

Název: DIAKONIE ČCE - HOSPIC CITADELA | Číslo: 115-2766120267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 500,00 CZK 1421 / — / — Ing. Petr Běťák Ph.D (4792520001/5500)
Ing. Petr Běťák Ph.D
Petr Běťák - dar Citadela
13. 2. 2019 1 000,00 CZK 82019 / — / — MARTECH - CORP. S.R. (8287923/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar Citadela
8. 2. 2019 300,00 CZK 1421 / — / — FRIML IVO (43-2547700237/100)
HOSPIC
Z CK-0000432547700237
6. 2. 2019 10 000,00 CZK 48739677 / — / — Římskokatolická farn (1763697349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar pro Hospic Citadela
6. 2. 2019 200,00 CZK — / — / — ŠPALEK FRANTIŠEK (94-2642080267/100)
HOSPIC
Z CK-0000942642080267