1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 10. 2019 500,00 CZK 1421 / — / — SLOTÍKOVÁ PAVLA (107-6308530267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Pavla Slotíková
10. 10. 2019 300,00 CZK 1421 / — / — FRIML IVO (43-2547700237/100)
HOSPIC
Z CK-0000432547700237
8. 10. 2019 - 4 400,00 CZK 73632783 / — / — DIAKONIE ČCE - HOSPIC CITADELA (94-2556380247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
CERPANI DARU NA PROJEKT NF TESCO
7. 10. 2019 11 772,36 CZK 3251004484 / — / — CESKOBRATRSKA CIRKEV (179521067/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar - CCE Martin ve zdi
4. 10. 2019 200,00 CZK — / — / — ŠPALEK FRANTIŠEK (94-2642080267/100)
HOSPIC
Z CK-0000942642080267