Transparentní účet

Název: DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY | Číslo: 11310207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 10. 2018 485,00 CZK 50 / 138 / — Diakonie Českobratrs (3596666359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
darovací smlouva
22. 10. 2018 39 130,00 CZK — / — / — Real TOP Praha, z.s. (112627/5500)
Real TOP Praha, z.s.
Dar Diakonie
18. 10. 2018 5 350,00 CZK — / — / — Catering Chotěboř s. (4420916339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 8. 2018 - 12,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000000011310207
30. 7. 2018 3 000,00 CZK 43090027 / 3558 / — PECHÁČEK ŠTĚPÁN ING (230644151/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Finanční dar