Transparentní účet

Název: DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY | Číslo: 11310207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 8. 2018 - 12,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000000011310207
30. 7. 2018 3 000,00 CZK 43090027 / 3558 / — PECHÁČEK ŠTĚPÁN ING (230644151/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Finanční dar
25. 7. 2018 1 705,00 CZK — / — / — ERBEK ALES (5108790/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
platba Erbek
25. 7. 2018 40 000,00 CZK 22200004 / — / — Pavel Souček (1024899625/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 7. 2018 9 300,00 CZK 42744326 / 308 / — Sodexo Pass Česká Re (2108456068/2700)
Sodexo Pass Česká Republika a.
FAKTURA DFT1802955