Transparentní účet

Název: DIVADELNÍ SPOLEK DIPONA | Číslo: 115-4227370207/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 12. 2018 - 3 000,00 CZK 2018012 / 308 / 2271061 (267910206/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Divadlo Kapota Tábor 1.12.2018
30. 11. 2018 - 400,00 CZK 1200182341 / 308 / 2271061 (1120113004/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
autorská práva DILIA krílovny
30. 11. 2018 - 84,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 11. 2018 2 300,00 CZK 2271061 / 308 / — PŠENIČKA JOSEF (6717018504/600)
INT 27.11.18/16 12 35 0402311
převod na účet- tržba za 24.11 Královny