Transparentní účet

Název: Dobrovolný svazek obcí EKOD | Číslo: 115-5639260287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 2. 2019 - 750,00 CZK 6523862 / 8148 / — (7720-0077628461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 2. 2019 - 4 250,00 CZK 9 / 138 / — (670100-2211234690/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 2. 2019 - 31 019,00 CZK 190014 / 308 / — (900237329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 2. 2019 - 7 260,00 CZK 2019000229 / 308 / — (4200251187/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 2. 2019 169,00 CZK — / — / 5639260287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%