Transparentní účet

Název: Doc. Richard Štefl | Číslo: 115-1604770297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 3 881,25 CZK 8564836 / 1178 / 102323001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20181130 PLATEBNÍ KARTY
0008564836 9 000000
AAAS SCIENCE MAGAZINE 866-4342227 US 33 4779 75** **** *846 VISA 28.11.2018 164.0
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 11. 2018 - 50 000,00 CZK — / — / — ŠTEFL RICHARD (35-8026400287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 11. 2018 11 521,28 CZK — / — / — ŠTEFL RICHARD (35-8026400287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY