Transparentní účet

Název: Domov pro seniory SEN pro SEN | Číslo: 115-6650500207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2019 38,10 CZK 27567478 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (35-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY