1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 7. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2019 - 0,80 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 7. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 7. 2019 200,00 CZK 2019 / 308 / — SEN PRO SEN, S.R.O. (35-6771990257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU