Transparentní účet

Název: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. | Číslo: 115-2320490247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 21 288,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
KASIČKY
17. 8. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110310000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
1. 8. 2018 - 6,00 CZK — / 898 / — (600213-0110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001152320490247
26. 7. 2018 - 6 084,00 CZK 1141738340 / — / 32 PAYU SA (107-4362640257/100)
POKLOPY NA TALÍŘE
PLATBA 1141738340
11. 7. 2018 5 000,00 CZK — / — / — Hájek Pet Food s.r.o (4109988399/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY