Transparentní účet

Název: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. | Číslo: 115-1228420217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 10. 2017 200,00 Kč 2017 / — / — BÜRGEROVÁ BARBORA (3695750257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2017 150,00 Kč — / — / — Hana Kurilová (1014981334/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Odeslano z Equa bank
10. 10. 2017 500,00 Kč — / — / — Hana Kopišťová (1073280036/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 10. 2017 500,00 Kč — / — / — DANIEL ANDRLIK (6701002201228887/6210)
DANIEL ANDRLIK
DAR KANISTERAPIE
DAR - KANISTERAPIE DOMOVINKA
10. 10. 2017 500,00 Kč — / — / — Švábová Kastnerová . (1054688183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
-)