Transparentní účet

Název: DUDOVÁ ADÉLA | Číslo: 115-1731330227/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 12. 2017 0,06 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2017 - 0,01 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 12. 2016 0,04 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2016 - 0,01 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 5. 2016 - 39,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY