Transparentní účet

Název: Effekt | Číslo: 7930331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 11. 2018 3 314,45 CZK 392018 / 308 / — ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MIKULO (3735651/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
7. 11. 2018 4 000,00 CZK 352018 / 308 / — LS ROYAL MARIÁNSKÉ (163670551/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
352018 ZUŠ Fryderyka Chopina_ M. Lázně
6. 11. 2018 2 000,00 CZK 10 / 558 / — ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA FRYDERYKA (107-0007930331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 2 500,00 CZK 372018 / 138 / — KIS MARIANSKE LAZNE (72279733/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 11. 2018 5 000,00 CZK 382018 / 138 / — KIS MARIANSKE LAZNE (72279733/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY