Transparentní účet

Název: ESENBÁCI Z.S. | Číslo: 115-4196700217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 400,00 CZK — / — / — MADAJ RENÉ (1597944841/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
René Madaj členské příspěvky
23. 1. 2019 - 500,00 CZK 3811051 / — / — (107488042/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 11. 2018 1 350,00 CZK — / — / — eSeNBáci o.s. (2930504001/5500)
eSeNBáci o.s.
26. 11. 2018 - 1 550,00 CZK 2018018 / — / — (211020378/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 11. 2018 1 600,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI