Transparentní účet

Název: ESENBÁCI Z.S. | Číslo: 115-4196700217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
29. 8. 2018 - 892,00 CZK 1854556525 / — / — (266281356/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 8. 2018 - 278,00 CZK 61137412 / — / — (1303373001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 8. 2018 660,00 CZK — / — / — HALFAR MARTIN (86-6181500297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 8. 2018 1 650,00 CZK — / — / — MAČKOVÁ VERONIKA (196930575/600)
INT 16.08.18/16 18 30 0391561
cyklodresy - Veronika
16. 8. 2018 6 000,00 CZK — / — / — GLOMBIČEK JAN (115-3720170247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU