Transparentní účet

Název: EU LK - Podp. přír. a techn. vzděl. v LK | Číslo: 107-5455550247/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2018 0,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK