Transparentní účet

Název: Evropské centrum gen. K.Janouška | Číslo: 107-9222470287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 8. 2018 - 390,00 CZK 8864884 / 898 / 201223001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20180816 PLATEBNÍ KARTY
15. 8. 2018 - 11 725,00 CZK 218122 / 308 / — (2300241032/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
AVS Hovorany fa - víno do Senátu
15. 8. 2018 - 9 646,00 CZK 110181262 / 8 / — (249566229/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VELEBNÝ - záslužné medaile fa
15. 8. 2018 - 5 555,00 CZK 8895860 / 1178 / 101113001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20180815 PLATEBNÍ KARTY
0008895860 13 150830
HOTEL KLAROV PRAHA PRAHA 1 CZE 51 5168 93** **** *320 ECMC 14.08.2018 5.555,0
14. 8. 2018 2 000,00 CZK — / — / — MEZINÁRODNÍ ŘÁD KŘÍŽOVNÍCI S Č (107-2495060257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU