Transparentní účet

Název: EVV a RC gen. K. Janouška, nadač.fond | Číslo: 107-9222470287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
8. 3. 2019 12 000,00 CZK — / — / — STANISLAV JIŘÍ (27-6128590297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
8. 3. 2019 - 13 250,00 CZK 562019 / 308 / — (2112975389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Oprava Ford Galaxy
5. 3. 2019 70,00 CZK — / — / 9222470287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
28. 2. 2019 - 5 399,00 CZK 3879950 / 308 / — (2112975389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Auto - výměna skla auta - fa Hlásek