Transparentní účet

Název: Fanklub Kabát, z.s. | Číslo: 107-9350460227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 9. 2018 298,00 CZK 5551713316 / 308 / — ACTIVE 24, s.r.o. (34175028/5500)
ACTIVE 24, s.r.o.
5551713316 2X
19. 9. 2018 650,00 CZK — / 558 / — JAROS JOSEF (105194737/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
aukce triko liska
17. 9. 2018 300,00 CZK 1908 / — / — Němec Jiří (1768820043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Radka Gacková
17. 9. 2018 300,00 CZK 1909 / — / — RASKA JOSEF (184042124/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 9. 2018 - 289,00 CZK 5551713316 / — / — (34175028/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Fanklub Kabát údržba domény