Transparentní účet

Název: Fans Ortel pro Kačku | Číslo: 115-7487320277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 10. 2018 - 11 522,28 CZK — / — / — (2201055218/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 8. 2018 300,00 CZK — / — / — KOBLENOVA KAROLINA (197966676/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Prispevek od slunickare z Prahy. Zapomente na rasismus, prosim - nesudte, koho neznate.
23. 8. 2018 1 000,00 CZK — / — / — SOVA RADEK (107-4945800267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
V mém životě není místo pro rasizmus. Pro pomoc ale ano. sluníčkář
22. 8. 2018 300,00 CZK 141195 / — / — PLUHAŘ PETR (188345763/600)
INT 21.08.18/17 01 27 0392035
Je to sice málo, ale snad to i tak pomůže, mnoho sil do těžkých dní a soucitu k ostatním lidem přeje kavárník z Prahy