Transparentní účet

Název: farnost Benátky nad Jizerou - varhany | Číslo: 115-8929720257/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
29. 5. 2019 3 000,00 CZK — / — / 6 QARC, s.r.o. (2901535853/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bordun 16', Tón A,
24. 5. 2019 500,00 CZK — / — / 6 QARC, s.r.o. (2901535853/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kryt jemný 8' - a1
24. 5. 2019 2 000,00 CZK 515307325 / — / — Šubrtová Božena (2862895193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bordun 16 ton e1
23. 5. 2019 2 000,00 CZK — / — / 6 QARC, s.r.o. (2901535853/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bordun 16' - a1
21. 5. 2019 1 000,00 CZK — / — / — JANDOVÁ MILENA (107-4404200277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
ROH 8 C