Transparentní účet

Název: FBC ASPER ŠUMPERK Z.S. | Číslo: 107-8483790217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 2 750,00 CZK 506026191 / — / — (201068992/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 11. 2018 5 500,00 CZK 709126187 / — / — BOCKOVÁ MARTA (35-7135120247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jakub Bock
15. 11. 2018 1 250,00 CZK 857291380 / — / — BURIÁNKOVÁ ANDĚLA (107-0318700277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Tereza Buriankova
15. 11. 2018 - 2 100,00 CZK 10180933 / — / — (6213596001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 11. 2018 - 8 705,00 CZK 73 / 308 / — (277230853/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU