Transparentní účet

Název: FBC ASPER ŠUMPERK Z.S. | Číslo: 107-8483790217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 2 750,00 CZK 709296203 / — / — Lenka Zindulková (5747123001/5500)
Lenka Zindulková
příspěvky Zindulka
16. 11. 2018 2 750,00 CZK 802136148 / 308 / — Ing. Petr Hermann - (1904750319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jakub Hermann
16. 11. 2018 - 24 786,00 CZK 11800117 / — / — GYMNÁZIUM, ŠUMPERK, MASARYKOVO (86-7476410277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 2 750,00 CZK 506026191 / — / — (201068992/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 11. 2018 5 500,00 CZK 709126187 / — / — BOCKOVÁ MARTA (35-7135120247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jakub Bock