Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 7. 2020 - 500,00 CZK 9 / — / — MALÁ KOPANÁ SPARTA LUHY, Z.S. (123-2139670227/100)
ODCHOZÍ ÚHRADA
SPONZOR.DAR DS HELP s.r.o.
1. 7. 2020 500,00 CZK 9 / — / — DŠ HELP S.R.O. (107-8556630207/100)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
SPONZOR.DAR SPARTA LUHY