Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 3. 2018 - 400,00 CZK — / — / — HALÁČEK JAKUB (35-8354810277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2017 - 6,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
11. 9. 2017 - 2 860,00 Kč — / — / — HALÁČEK JAKUB (358354810277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PLATBA ZA FB PROPAGACI
4. 9. 2017 3 000,00 Kč — / — / — HALÁČEK JAKUB (358354810277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU