Transparentní účet

Název: HÁNĚLOVÁ JANA | Číslo: 115-4343860297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 3. 2018 - 20 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
HÁNĚLOVÁ JANA
20. 3. 2018 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110660000/100)
POPLATEK
14. 11. 2017 4 000,00 Kč 9 / 558 / — VEČEŘA IVO (273778470277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 10. 2017 1 000,00 Kč — / — / — Holík Jaroslav (2626197123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
25. 9. 2017 6 685,00 Kč — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MIMISTRANTI A FARNOST HVOZDNÁ