Transparentní účet

Název: HARTMAN CZ S.R.O. | Číslo: 115-5165840297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 3. 2018 100,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
HARTMAN RENÉ
28. 3. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110560000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
28. 2. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
1. 2. 2018 100,00 Kč — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
HARTMAN RENÉ