Transparentní účet

Název: HC DLAŽDIČI | Číslo: 115-4887660277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 3. 2018 - 6 050,00 CZK — / — / — (87022033/5500)
LEDY MOTORFANS DUBEN
DLAŽDIČI DUBEN
16. 3. 2018 2 450,00 CZK — / — / — KLÍR PETR (78-4777960287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 3. 2018 3 900,00 CZK — / — / — LUBOŠ MAURENC (162418565/600)
INT 11.03.18/16 55 15 0375422
HC DLAŽDIČI LED
28. 2. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY