Transparentní účet

Název: Hnutí nezávislých za vš. rozvoj Slatiny | Číslo: 115-4891720287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
29. 1. 2019 - 797,39 CZK 79101455 / 308 / — (2900201034/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HNVRS Platba hosting Savana do 9.3.2020
28. 1. 2019 1 000,00 CZK 6204251111 / 5314 / — SPORTOVNÍ KLUB SLATINA, Z.S. (115-2626510247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
clensky prispevek