Transparentní účet

Název: Hnutí nezávislých za vš. rozvoj Slatiny | Číslo: 115-4891720287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
11. 9. 2018 1 500,00 CZK 6204251111 / 5314 / — KLAJSNER VÁCLAV (43-7969880277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Klajsner clensky prispevek