Transparentní účet

Název: "Hnutí Praha-Kunratice" | Číslo: 115-5000730217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 9. 2018 - 3 146,00 CZK 26 / — / — (9021-2000690389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Reklama v kunratickém zpravodaji č.4 Hnutí Praha-Kunratice FA č. 68/2018
31. 8. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY