Transparentní účet

Název: "Hnutí Praha-Kunratice" | Číslo: 115-5000730217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
1. 11. 2018 - 9 825,00 CZK 200000070 / — / — TECHNOLOGIE HMP (115-5836140217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Smlouva č. 2018902 o poskytnutí sololitovych desek na sloupy VO - Technologie hlavně.m. Prahy a.s