Transparentní účet

Název: HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES | Číslo: 115-5814040207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 4 000,00 CZK 6092009 / — / — KRÁLOVCOVÁ MARTINA (3938412704/600)
INT 22.04.18/23 02 58 0379770
Štěpán Cabadaj
23. 4. 2018 4 000,00 CZK 7032008 / — / — JAROSLAV KAAS (670100-2200739562/6210)
JAROSLAV KAAS
PILSEN WOLVES
JACHYM KAAS
23. 4. 2018 4 000,00 CZK 10022011 / — / — JAROSLAV KAAS (670100-2200739562/6210)
JAROSLAV KAAS
PILSEN WOLVES
ALAN KAAS
20. 4. 2018 - 4 900,00 CZK 14180076 / — / — 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPAD (48930311/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 4. 2018 - 6 050,00 CZK 20180069 / 308 / — (233383241/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU