Transparentní účet

Název: HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES | Číslo: 115-5814040207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 4 000,00 CZK 6092009 / — / — KRÁLOVCOVÁ MARTINA (3938412704/600)
INT 12.11.18/6 51 44 04003605
Štěpán Cabadaj
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 216,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
30. 10. 2018 1 690,00 CZK — / — / — Rybářová Veronika (1356538033/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Rybář Petr
29. 10. 2018 - 200,95 CZK 9910449 / 1178 / 102323001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20181027 PLATEBNÍ KARTY
0009910449 19 000000
FACEBK *RJCMEGS942 650-543-7818 IE 33 4125 01** **** *333 VISA 26.10.2018 200,9