Transparentní účet

Název: HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES | Číslo: 115-5814040207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 1. 2019 1 690,00 CZK — / — / — CVIKL JIŘÍ (5052250207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Tereza Cviklová, 2014, bruslička
15. 1. 2019 4 000,00 CZK — / — / — Martina Scheinherrov (1032182018/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
2008 Malíček Ondra
14. 1. 2019 4 000,00 CZK — / — / — BROŽ PETR (35-9967200257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
2009 Petr Brož
14. 1. 2019 - 20 000,00 CZK — / — / — (2100730464/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 1. 2019 - 64 299,00 CZK — / — / — (285690059/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU