Transparentní účet

Název: Holub Josef | Číslo: 115-7218980277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Pospíšilová Michaela (2800539003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 4. 2019 100,00 CZK — / — / — Trojanová Milena (526729023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
11. 3. 2019 - 500,00 CZK 7000013347 / — / — (127450885/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 3. 2019 85,00 CZK — / — / 7218980277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 50.00%