Transparentní účet

Název: Holub Josef | Číslo: 115-7218980277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 11. 2018 169,00 CZK — / — / 7218980277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1. 11. 2018 100,00 CZK — / — / — Trojanová Milena (526729023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
16. 10. 2018 20,00 CZK 2020 / — / — HOREJSI HELENA (187578805/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 10. 2018 169,00 CZK — / — / 7218980277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%