Transparentní účet

Název: Horský spolek Adolfov, z.s. | Číslo: 656595/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2018 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
13. 7. 2018 1 000,00 CZK 640504 / 308 / — ČERNÍK PETR (107-5709720227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Petr Černík Čenda
13. 7. 2018 5 000,00 CZK 640504 / — / 308 ČERNÍK PETR (107-5709720227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Čenda skutr