Transparentní účet

Název: Hospicová péče sv.Zdislavy, o.p.s. | Číslo: 115-1730640207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 - 300 000,00 CZK 9 / — / — (996005329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod na provoz
19. 9. 2018 1 037,18 CZK 32180039 / 2558 / 8514005922 OZP Praha 4 (2070101041/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hospic sv.Zdislavy,o.p.s.|0032180039|2018/514/5922
19. 9. 2018 - 300 000,00 CZK 9 / — / — (996005329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod na provoz
18. 9. 2018 - 300 000,00 CZK 9 / — / — (996005329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod na provoz
13. 9. 2018 18 392,07 CZK 32180040 / 308 / 1800836519 ZPŠ Mladá Boleslav (2090309181/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
HOSPIC SV. ZDISLAVY, o.p.s.|32180040|2018/18/836519