1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 1. 2020 1 000,00 CZK 25301 / — / — NOVOTNÝ RADEK (19-4141600227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
členský příspěvek
16. 12. 2019 - 1 850,00 CZK — / — / — (2929379143/800)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Vánoční večírek
25. 11. 2019 15 000,00 CZK — / — / — Ing. Luboš Tomášek (3370078001/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar
30. 9. 2019 - 4 177,40 CZK — / — / — (1925605153/800)
OKOLOKALA
30. 9. 2019 - 300,00 CZK — / — / — (2929379143/800)
PŮJČOVNÉ KELÍMKY